Anne Westerhof: 'Signaalfunctie van Humanitas is belangrijk'

PEIZE - Anne Westerhof was betrokken bij de oprichting van Humanitas Noordenveld en was tot 2004 voorzitter en bleef ook daarna in andere hoedanigheid actief voor de organisatie. Nu neemt ze 22 maart officieel afscheid.

Het begon in 1997. Humanitas Noord bestond al, die vooral actief is in de stad Groningen. “Hier was geen Humanitas. Ik wist dat het een sociaal gebeuren was en vanuit het werk had ik al contact met de organisatie. Ik kwam in contact met Hanneke Jagersma, een inspirerende vrouw, die me vroeg of ik samen Humanitas Noordenveld op wilde zetten, of ik daarmee akkoord ging.” En zo geschiedde. “Vooral de visie sprak me enorm aan. Om mensen de eigen regie te laten behouden. Dat je ze wel een steuntje in de rug geeft, maar hun zelf over hun situatie na laten denken. Ook de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de vrijwilliger vind ik goed.” Zo is er scholing vanuit de organisatie en persoonlijke begeleiding mogelijk. “Verder wordt je vanuit Humanitas begeleidt bij het bestuur.” "Humanitas Noordenveld signaleerde dat er veel behoefte was aan vriendschappelijk huisbezoek. Dit is een stukje waardering voor de persoon, de mensen willen graag iemand hebben. We helpen ook bij veranderingen in de maatschappij. Zo startten we in 1997/1998 met ondersteuning bij het verwerken van rouw, dat is nu geprofessionaliseerd nu. We deden ook wat voor de kinderen van gescheiden ouders en je ziet dat dit nu ook professioneel geworden is. De signaalfunctie die Humanitas heeft is ontzettend belangrijk.”

Thuisadministratie

De vrijwilligers die vriendschappelijke huisbezoeken afleggen doen vooral gezellige dingen, net waar diegene behoefte aan heeft, geeft Anne aan. “De hulp bij huisadministratie is weer een heel andere kant. De bedoeling is dat hier altijd korte hulp bij geboden wordt en de mensen het dan weer zelf oppakken.” Andere dingen die Humanitas Noordenveld doet zijn de Kindervakantie weken, de Sinterklaas speelgoedactie en een bezoek aan gedetineerden van de Esserheem. In 2004 stopte Anne als voorzitter. “Het was tijd voor andere dingen en ook een andere kijk vond ik. Het is ook goed om af en toe te wisselen. Humanitas heeft behoefte aan bestuursleden. De laatste jaren heb ik vooral PR werk gedaan.” Wat ze nu gaat doen weet ze nog niet precies. In ieder geval genieten van de kleinkinderen. “Misschien ga ik wel bezoeken doen, maar dat weet ik nog niet en is iets wat ik altijd kan doen. Ik heb Humanitas hoog in het vaandel en ik kijk positief terug op deze periode. Je leert nieuwe mensen kennen, andere culturen en dingen vanuit andere invalshoeken zien. Dat is heel waardevol. Ook dat mensen de eigen regie houden is iets waar ik veel van geleerd heb, ook als persoon.” Cindy Houwen