Geen subsidieverhoging voor Noordenveldse Uitdaging

RODEN - Het gemeentebestuur van Noordenveld wil de subsidie aan stichting De Noordenveldse Uitdaging niet verhogen.

De stichting bestaat nu drie jaar. Doel van de stichting is het koppelen van vragen vanuit maatschappelijke organisaties aan aanbod vanuit het bedrijfsleven. Het is een vorm van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Het bedrijfsleven ondersteunt organisaties met menskracht, spullen, kennis en middelen. Met steun vanuit Rabobank (5.000 euro per jaar), gemeente (10.000 euro per jaar) en Oranjefonds (10.000 euro per jaar) heeft de stichting de afgelopen drie jaar haar toegevoegde waarde kunnen bewijzen. Dit resultaat blijkt wel uit de resultaten. Het doel was 50/75/100 matches (hulp bedrijfsleven bij vraag maatschappelijke organisatie) in de opeenvolgende jaren. Omgerekend in geld is er ook sprake van een stijgende lijn. De Stichting Noordenveldse Uitdaging vraagt voor 2018 om een verhoging van de gemeentelijke subsidie naar 15.000 euro. Deze hogere bijdrage is volgens de stichting nodig om het gat dat ontstaat door het wegvallen van de bijdragen van Oranjefonds en Rabobank te dekken. Het Oranjefonds subsidieerde alleen in de opstartfase en ook de bijdrage van de Rabobank was voor slechts drie jaar. De stichting organiseert jaarlijks een fundraising dinner om geld vanuit het bedrijfsleven te krijgen. Dit levert onvoldoende op om het tekort dat ontstaat te dekken.

Kosten

In de praktijk blijkt - aldus B en W - dat bedrijven de maatschappelijke organisaties graag willen steunen met spullen en kennis etcetera maar minder geneigd zijn om de Stichting Noordenveldse Uitdaging een financiele bijdrage te verstrekken voor de organisatiekosten. De organisatiekosten bestaan voornamelijk uit kosten voor de manager. Deze manager, die voor 8 uur in de week verbonden is aan de stichting, is nodig om de continuïteit te waarborgen en matches mogelijk te maken. Overigens is de werkelijke inzet van de manager meer dan 8 uur, voor een deel zet ze zich vrijwillig in. Om het bedrijfsleven blijvend te stimuleren een financiële bijdrage te leveren aan de organisatiekosten en de stichting te stimuleren hier een inspanning voor te leveren, willen B en W de subsidiebijdrage niet verhogen. De lijst van betrokken bedrijven is in de afgelopen drie jaar gegroeid tot 50 bedrijven. Ook stelt Noordenveld dat de bijdrage een structureel karakter krijgt en wil bezien, hoe daarmee om te gaan...