Voorjaarswandeling in De Onlanden

EELDERWOLDE - n de Onlanden is 25 maart een excursie. Deze start om 9.00 uur vanaf de Onlanderij, Madijk 1 Eelderwolde aan de rand van de stad Groningen. Deelnemers gaan op zoek naar de eerste vogels van het voorjaar. Deze wandeling gaat langs de verschillende landschappen in De Onlanden. Bosschages met misschien de tjiftjaf en de veenweiden met weidevogels zoals de grutto en kievit. Geschikte kleding en stevig schoeisel. Een verrekijker wordt aanbevolen.

Voor deelname aanmelden www.natuurmonumenten.nl/ natuurgebieden/de-onlanden/