Boerinnen Agrarische Studiegroep zien ze vliegen

RODEN - De vijfde bijeenkomst van de Agrarische Vrouwen Studiegroep Noordenveld en omstreken (AVSN) stond in het teken van vogels. Deze keer was namelijk het onderwerp het beheer van weide- en akkervogels.

Vogelonderzoeker Henk Jan Ottens, van werkgroep De Grauwe Kiekendief, was uitgenodigd om hierover te vertellen. Waar leven de vogels, wanneer komen de trekvogels naar Nederland, wanneer broeden ze en vliegen de jongen uit. Dat het al langere tijd niet goed gaat met de stand van de weide- en akkervogels, dat weet iedereen inmiddels wel. Al jaren is er van alles geprobeerd, door boeren en natuurorganisaties, maar het aantal loopt nog steeds terug. Wat is er mogelijk om deze teruggang tegen te gaan? Het blijkt een moeilijk en interessant vraagstuk, waar de aanwezigen niet uit kwamen. Maar door het uitwisselen van elkaars mogelijkheden en moeilijkheden komen we steeds een stukje dichter bij de oplossing. De volgende en laatste bijeenkomst van de AVSN dit seizoen is een excursie naar leerlooierij van Buren in Bolsward en het nieuwe Dairy Breeding Center CRV in Wirdum op 13 april. Voor meer informatie bezoek de website (www.avsnoordenveld.nl) of Facebook pagina.