Gemeentebelangen Noordenveld neemt initiatief tot vorming bestuursprogramma

Roden - Op basis van de verkiezingsuitslag neemt Gemeentebelangen Noordenveld het initiatief te komen tot de vorming van een bestuursprogramma voor de gemeente Noordenveld 2018-2022, welke recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. Zij hechten er waarde aan dat alle partijen betrokken worden bij dit proces. Het heeft ook hun voorkeur te komen tot een breed gedragen akkoord.

Volgend weekend zullen verkennende gesprekken met alle partijen worden gevoerd om te bezien wat de (on) mogelijkheden zijn. Alle partijen kunnen op deze wijze meedenken en suggesties aandragen om te komen tot een breed gedragen akkoord. Na deze verkennende gesprekken beraden zij zich op de volgende te nemen stappen.