André Kuipers geniet in voortvarend Gevangenismuseum

VEENHUIZEN - Het kon niet op, vrijdag in het Gevangenismuseum. Oud-astronaut André Kuipers opende de nieuwe expositie en andere 'hoogwaardigheidsbekleders' kwamen met gulle giften...

'Het Verhaal van Veenhuizen, zoals de expositie heet, ligt Kuipers na aan het hart. Zijn voorvader Gerrit Lut (van moeders kant) was liefst acht keer naar de kolonie voor bedelaars en landlopers gestuurd. Kuipers zag hoe Lut, fraai vertolkt in een boeiende act van Garage TDI, ontsnapte. Uiteindelijk kwam alles samen bij de entree van het toenmalige Tweede Gesticht, waar Kuipers en Lut de lawei (een korf) mochten hijsen als oud teken van de schaft. Voor het gezelschap het teken voor de borrel en uiteraard het bewonderen van de expositie. Voorafgaand aan dit historisch theater sprak directeur Peter Sluiter van het Gevangenismuseum zijn lof over de samenstellers van de expositie. Gedeputeerde Cees Bijl verraste iedereen met een ruim gebaar van de provincie: vier ton. Burgemeester Klaas Smid deed een flinke duit in het zakje van twee ton en het Gevangenismuseum zelf draagt ook fors bij, dat kreeg laatst al zes ton van de BankGiroLoterij. (Foto's Germ Geersing.)