Nieuwe fase voor natuurbegraafplaatsen in Noordenveld

NIEUW-RODEN - Burgemeester en wethouders van Noordenveld willen een bestemmingsplan voorbereiden voor het ontwikkelen van natuurbegraafplaats in Nieuw-Roden en tussen Zuid- en Westervelde.

Voor de begraafplaats te Nieuw-Roden gaat het om een bosvak in de zuidoosthoek van de huidige begraafplaats, deze moet beschikbaar gemaakt worden voor natuurbegraven en verder om een deel van het bos bij de begraafplaats te trekken als grafveld voor natuurbegraven. Het bestemmingsplan van het betreffende bosdeel zal hierdoor moeten worden herzien. Ook wil het college meewerken aan een bestemmingsplan voor het ontwikkelen van een natuurbegraafplaats op landgoed Tonckensborg te Westervelde. Het is de bedoeling om diverse gronden behorende bij het landgoed om te zetten naar natuur met als nevenfunctie natuurbegraafplaats. Door het inrichten van de percelen ten behoeve van natuur zal de kwaliteit van het Natuurnetwerk worden verbeterd. De natuurbegraafplaats wordt zo ingericht dat de graven eeuwige grafrust kan worden geboden. De plannen  liggen nog niet ter inzage, het eventueel indienen van zienswijzen is dus nog niet mogelijk.