Succesvolle bijeenkomst over ringslangen Noord-Drenthe

NORG - De bijeenkomst in Norg over ringslangen van Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting De Onlanden was onlangs een groot succes.

Met een opkomst van ruim 60 personen was de avond een voltrefer. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten van het ringslangproject gepresenteerd en werd er vooruitgeblikt naar de toekomst. In 2017 zijn, in het kader van het ringslangenproject, in 22 terreinen maatregelen getroffen om de ringslang een handje te helpen. Dit is gebeurd door broeihopen aan te leggen waar de slangen hun eieren in af kunnen zetten om zodoende voor voldoende nageslacht te zorgen. Daarnaast zijn in enkele veentjes bomen gekapt om zodoende meer plekken te creëren waar ringslangen kunnen zonnen. Het mooie aan dit project is dat een groot aantal eigenaren, vrijwilligers en organisaties een bijdrage hebben geleverd. Denk hierbij aan de boermarken, particuliere eigenaren, scholen, Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten. Op de avond zelf hebben meerdere grondeigenaren gemeld dat ze ook graag een steentje bij willen dragen. Landschapsbeheer Drenthe zal hierbij de helpende hand bieden. Verder worden samen met de vrijwilligers broeihopen geconsolideerd. Hier is hulp welkom.

Onlanden

De eerste fase was er vooral op gericht om de populatie in het Norger esdorpenlandschap een impuls te geven. Van hieruit kan gewerkt worden aan een uitbreiding van het project, bijvoorbeeld richting De Onlanden. Tijdens de bijeenkomst gaven Stichting De Onlanden en Staatsbosbeheer een toelichting over hoe zij dat voor het gebied willen vormgeven. De inspanning zal hierbij vooral gericht zijn op aanleg van broeihopen. Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap en Landschapsbeheer Groningen zullen hier ook bij aanhaken, zodat een nog verdere uitbreiding tot in Groningen mogelijk wordt. Het ringslangenproject is mogelijk gemaakt dankzij financiering van de provincie Drenthe en de Nationale Postcodeloterij.