Nieuw pand voor Health Hub Roden

RODEN - Provinciale Staten van Drenthe en de gemeenteraad van Noordenveld staan achter de aankoop van een groter pand voor Health Hub Roden. Het voormalige Resato-pand in Roden wordt het nieuwe onderkomen.

Gedeputeerde Henk Brink: “Met deze aankoop faciliteren wij samen met de gemeente Noordenveld de ontwikkelingen op het gebied van innovatie en werkgelegenheid in de medische technologische sector.” Health Hub Roden is de afgelopen jaren flink gegroeid. De kennisinstellingen doen een steeds groter beroep op de faciliteiten, maar ook de vraag vanuit het bedrijfsleven neemt toe. Daarom is de afgelopen tijd gezocht naar een locatie met meer mogelijkheden. In het nieuwe pand wordt een eigenzinnig en inspirerend ecosysteem ontwikkeld waar bedrijven, kennisinstellingen en overheid samenwerken. De faciliteiten die Health Hub Roden biedt, kunnen ondernemers helpen bij hun groei. Daarover zijn Henk Brink en ook wethouder Henk Kosters enthousiast: “Het mooie is: inmiddels zijn er al bijna 20 bedrijven die hebben aangegeven zich te willen vestigen in Health Hub Roden. Als gebruikers van het ondernemerscentrum dragen ze op die manier actief bij aan verdere ontwikkeling en invulling van het ecosysteem en het unieke innovatieve karakter hiervan.”

Open innovatie

Uniek aan dit initiatief is de combinatie van bedrijven en onderwijs, waarbij met name Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort een belangrijke rol spelen. Nergens anders is op deze manier sprake van open innovatie binnen de medische technologie, waarbij door onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen aan nieuwe producten en ideeën wordt gewerkt. Door Health Hub Roden op deze manier uit te breiden, wordt deze samenwerking verder versterkt en verankerd. Website: www.healthhub-roden.nl Op andere plaatsen in Nederland is een aanpak waarbij overheid en het bedrijfsleven samen werken, succesvol gebleken. Het is gebleken dat een open uitwisseling van kennis en vaardigheden, en het uitwisselen van ideeën leidt tot versnelde groei van nieuwe bedrijvigheid. Voorbeelden hiervan zijn Chemelot in Geleen (chemie) en het Pivot Park in Oss (Life Sciences), waar ook bedrijven uit dezelfde sector bij elkaar op één park gevestigd zijn. Het extra element wat de Health Hub Roden toevoegt, is de samenwerking met kennisinstellingen onder een dak.