Amnesty Leek Noordenveld: mooie opbrengst collecte

RODEN/LEEK - Amnesty International komt op voor de rechten van alle mensen waar ook ter wereld; dit kan zijn voor kinderen die niet naar school kunnen of mogen, voor activisten of vluchtelingen die zonder pardon of rechtsgang opgesloten worden.

In de gemeenten Noordenveld en Leek hebben ongeveer 80 collectanten voor deze Amnesty-collecte gelopen. Ondanks koude en soms natte weersomstandigheden ging men op pad en haalden daarmee een mooi bedrag op; in het gebied rond en in Peize werd ruim 1300 euro opgehaald, in de gemeente Leek 2200 euro, in Norg e.o. ruim 500 euro en in Roden e.o. ruim 3000 euro. Tijdens het collecteren zijn heel wat contacten gelegd en zaken besproken. Wie iets voor/met Amnesty wil betekenen, kan voor info terecht op www.leeknoordenveld.amnesty.nl