'Johannes de Heer' bij Baptisten-gemeente Roden

NIEUW-RODEN - Zondag 15 april houdt de Baptisten-gemeente Roden weer een zangavond met bekende liederen uit de bundel van Johannes de Heer.

Voor zo'n zangavond is doorgaans veel belangstelling van hen die graag christelijke liederen zingen en van iedereen die de liederen uit de bundel van Johannes de Heer een warm hart toedraagt. Het is ook een mooie gelegenheid om mensen van verschillende geloofsrichtingen te ontmoeten. De liederen hebben een inhoud die samenbindt en uitstijgt boven de vragen waarover leden van verschillende kerkrichtingen vaak onderling verschillen van inzicht. Het belooft weer een geslaagde avond te worden. Organist voor deze avond is Paul Biester uit Oldehove. Naast de zangbegeleiding heeft hij voor deze avond ook zijn eigen muzikale bijdrage. Het thema is: 'Waarom Jezus?' en zal als een rode draad in en door het programma verweven zijn. De avond zal worden gehouden in het dorpshuis Nij-roon aan de Roderweg 86 in Nieuw-Roden en begint om 19.00. De toegang is gratis evenals de koffie en thee na afloop.