Landschapscafé in Beweegcentrum Norg

NORG - In Beweegcentrum Norg wordt dinsdag 10 april een landschapscafé gehouden door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Tijdens dit landschapscafé worden de uitkomsten van het Gebiedskompas Norger Esdorpenlandschap gedeeld. Het Gebiedskompas is ontstaan vanuit de streekconferentie Norg 100 uit 2015 en vanuit een behoefte aan een samenhangende landschapsvisie. Vanuit de Norg 100 waren al een aantal groepen opgestaan die hebben meegedacht over verschillende thema’s welke van invloed zijn op het landschap. Hieruit zijn vier hoofdthema’s naar voren gekomen:
  • Natuur Landbouw Recreatie Cultuurhistorie
Deze hoofdthema’s waren leidend voor het gebiedskompas en zijn verder uitgewerkt tot speerpunten. Het idee van het Gebiedskompas is om uiteindelijk, samen met de inbreng van de omgeving, een zogeheten “Naoberschap 2.0” invulling te geven aan de speerpunten. Aan het woord komen Jacob Heitman, Sietske Hilhorst, LTO, over cultuurhistorie Rudy Rijks, Boermarke Westeinde Norg, over recreatie Kim Pierik, Natuurmonumenten en over natuur Bert Dijkstra, Landschapsbeheer Drenthe. Henk Kosters, gemeente Noordenveld, gaat in op de vraag hoe nu verder met het Naoberschap 2.0? Aanmelden kan bij Kim Pierik via k.pierik@naturmonumenten.nl (tot en met 7 april).