Politieke partijen leggen basis voor mogelijk raadsakkoord

RODEN - Het proces om te komen tot een akkoord en een coalitie in Noordenveld vordert gestaag.

De procedure is anders dan voorgaande keren en is in dat opzicht vernieuwend. Afgelopen donderdag is namelijk in een werksessie met alle politieke partijen een begin gemaakt met een mogelijk raadsbreed akkoord. Daarin komen onderwerpen waarin alle partijen van de gemeenteraad zich kunnen vinden. Dat gevoegd bij de nog te maken specifieke afspraken tussen de beoogde coalitiepartijen, maakt het een bijzonder Noordenvelds akkoord. Op deze wijze worden de ambities van de raad voor de komende jaren op een nieuwe manier vastgelegd. Tegelijk wordt een nieuwe invulling gegeven aan de samenwerking tussen de partijen in de gemeenteraad en aan de samenwerking tussen raad en college van burgemeester en wethouders. De gesprekken verlopen in een constructieve en prettige sfeer. “Je kunt deze stap haast wel historisch noemen en er gaat veel positieve energie vanuit” aldus Henk Kosters van Gemeentebelangen.