Norger partnergemeente Sögel herdenkt gevallen bevrijders

NORG - Zoals de afgelopen dagen de gesneuvelde bevrijders in de omgeving van Norg zijn herdacht, zijn zondag 8 april in de Norger partnergemeente Sögel gesneuvelde Canadese bevrijders herdacht.

De 8ste april 1945 is in de geschiedenis van beide gemeenten een zwarte bladzijde. Nabij Bonhagen en aan de Voorsteweg werden door SS-ers en hun Nederlandse handlangers 18 verzetsstrijders in koelen bloede vermoord. Op dezelfde dag werd Sögel gebombardeerd om de weg vrij te maken voor het geallieerde leger. Bij de bevrijding van Sögel door Canadese troepen zijn 7 bevrijders gesneuveld.

Erebegraafplaats

Deze soldaten hebben hun laatste rustplaats gevonden op de Canadese erebegraafplaats in Holten. Bij het Forum Sögel is het idee ontstaan om op 8 april de gesneuvelde bevrijders te herdenken. Op 4 mei worden de oorlogsslachtoffers in Nederland en eind november op Volkstrauertag worden in Duitsland de gevallenen uit beide wereldoorlogen herdacht. Vanuit Sögel neemt op 4 mei een delegatie deel aan de herdenking en op Volkstrauertag neemt een delegatie vanuit de gemeente Noordenveld deel aan de herdenking. Een delegatie bestaande uit inwoners uit de voormalige gemeente Norg en de gemeente Noordenveld hebben aan deze herdenking deelgenomen. Voor de slachtoffers van het bombardement op Sögel en de vermoorde verzetsstrijders werden kaarsen ontstoken. Namens de gemeente Noordenveld heeft burgemeester Klaas Smid de aanwezigen toegesproken en samen met Irmgard Welling, burgemeester van de gemeente Sögel, een plaquette in de vorm van een Mapleleaf onthuld met daarop de namen van de gesneuvelde Canadese militairen.