Belevenissen uit het gymnasium

Roden - Supermarkt

Het is griezelig dichtbij, het eindexamen Homerus voor mijn zesdeklassers. Echt nog maar een paar weekjes en dan komt het Zure Zweten in de gymzaal waar voltooid moet worden het magnum opus, dat de middelbare school allesbepalend afsluit en dat de weg naar een tintelende, tantaliserende toekomst opwindend onhoudbaar ontsluit.

Het lijkt echter wel alsof ik me er drukker over maak dan zij... ,,Mevrouw, is het niet een goed idee eens een column over de supermarkt te schrijven?” vroeg onlangs een zesdeklasser mij. Ik had op dat moment voor de zoveelste keer een plaatselijke supermarkt vervloekt omdat men daar meende vrijelijk te kunnen beschikken over de tijd van mijn leerlingen, waardoor het bewuste meisje - wier naam ik hier natuurlijk niet onthul - alwéér beneden haar niveau had gescoord bij een schoolexamen.

Grrr en woorden van gelijke strekking. Want soms mopperen wij docenten even over het leven buiten school dat bij tijden zoveel belangrijker lijkt maar het in dit laatste jaar absoluut niet moet zijn. Niet nu!!

Zelf ervaar ik het diploma gymnasium dat ik een mensenlevenlang geleden behaalde nog altijd als het mooiste papiertje dat ik binnenharkte, terwijl toch daarna in mijn geval nog best veel studieuze stappen met tentamens en examens volgden. Het middelbare schooldiploma is gevoelsmatig niet alleen de afronding van een begin,

maar ook het einde van de puberteit, van de afhankelijkheid en van de aarzelingen over de toekomst. De beslissing over een vervolg is – althans voorlopig – genomen

en de ontdekkingstocht binnen de nieuwe studie kan beginnen, met alle spannende interessante belevingen en mensen die daarbij horen.

,,Het eindexamen is de verantwoordelijkheid van leerling, docent en ouders”, kunt u stellen. Natuurlijk, dat weet ik. Toch zou ik het fijn vinden wanneer de plaatselijke supermarkten de aanwezigheid op het werk van onze eindexamenklassers zouden verbieden in de periode van het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Gewoon geen uren laten werken. Helemaal niks, niet, nulkommanul. Nu zegt u misschien dat zo’n leerling dat toch ook zelf kan afspreken met de werkgever. Klopt. Gebeurt ook, hier en daar. Maar net dat ene extra tikje vanuit de werkgever zou toch helpen. En alvast bedankt!