Indrukwekkende lezing op Roneravond

RODEN - Cees van der Kooij hield onlangs voor een volle zaal een indrukwekkende inleiding over de Roners die in de oorlog om het leven zijn gebracht of ten gevolge ontberingen in de verschillende kampen in Duitsland stierven.

Op het oorlogsmonument op de begraafplaats staan hun namen. Ieder jaar op 4 mei vindt er een herdenking plaats. Cees van der Kooij is historicus en heeft veel onderzoek gedaan naar de omstandigheden in de oude gemeente Roden tijdens de bezetting van 1940-1945. Bij het onderzoek heeft hij veel hulp gehad van o.a. medewerkers van het archief van ROON. Van der Kooij meent dat gezegd kan worden dat de meeste inwoners van Roden de bezetting min of meer 'gelaten' ondergingen. Enkele Roners echter gingen het verzet in of zetten zich in voor het verzamelen van geld voor het Nationaal Steunfonds. Dit fonds bekostigde het verzet in Nederland. De meesten van hen (vaak verraden, ook door dorpsgenoten) zijn opgepakt, gemarteld en/of afgevoerd naar de kampen.  Ook joodse inwoners werden het slachtoffer en werden opgepakt en vermoord.

Bloedploeg

De spreker schetste een beeld van ontberingen en ellende. Hij vertelde over de Bloedploeg Norg en de martelingen die in de toen beruchte villa in Norg door deze groep werden uitgevoerd. Er zijn in Roden straten naar de omgekomen Roners genoemd. Op de nieuwere borden is echter de vermelding 'oorlog en verzetsslachtoffers' weggelaten waardoor het niet duidelijk is voor de inwoners waar deze namen aan gerelateerd zijn. Het was een indrukwekkende avond en gezegd kan worden dat Van der Kooij zeer boeiend kan vertellen. Om de herinnering levend te houden heeft hij een aantal lesbrieven opgesteld voor de groepen 7 en 8 van de scholen in Roden en omstreken. Er moeten nog drie straatnamen onderzocht worden, te weten Van Bergenstraat, Bakkerstraat en de Torensmalaan. De speurder hoopt eind 2019 het hele project voor de schooljeugd van groep 7 en 8 af te ronden. (Foto Jaap Berends.)