'Vroege vogelexcursie IVN, het wordt al een gewoonte'

PEIZE - Voor het derde jaar hield IVN-afdeling Peize in april een vroege vogel-excursie voor leden en niet-leden. Een verslag...

'Om 7 uur vertrokken we met 15 personen vanaf het dorpshuis per fiets. De schemering was net voorbij en de vogels lieten zich al uitbundig horen. De regen gooide een beetje roet in het eten. Het zicht was beduidend minder. De glazen van de verrekijkers waren nat maar dat mocht de pret niet drukken. Aan de rand van de bebouwing waar het dorp overgaat in het natuurgebied was onze eerst stop. We hoorden de vink de vinkenslag ten beste geven. De zanglijster en de zwartkop lieten hun zang horen. De laatste is een van de vogeltjes die je niet zo snel te zien krijgt maar die zich aan hun zang laten herkennen. Een melodieuze zang zoals van de merel maar dan sneller. De tweede stop was aan de Noorddijk. Hier hoor je andere soorten dan in de bebouwing. De Rietgors, de Tureluur en de Watersnip lieten zich horen. Bij het gemaal zwommen een waterhoentje en kuifeenden. Verderop liet de fitis die net uit Afrika teruggekeerd is zich horen vanuit het struweel. Op het Beeld houden zich in het broedseizoen altijd enige boompiepers op. Aan de Drentse Dijk stond de leeuwerik hoog in de lucht jubelend te zingen. Dit is een vogelsoort die met 95% achteruit gegaan is. In de Onlanden is hij nog te vinden. Gids Harry Westerhof vertelde dat het SOVON (een vogel organisatie) is afgereisd naar de Onlanden om onderzoek te doen over het hoe en waarom de veldleeuwerik zich hier nog weet te handhaven. We hoorden de grutto en hopen met zijn allen dat deze zeldzaam wordende vogel nageslacht gaat krijgen. De wulp liet zijn rollende zang horen. Ook de gillende geluiden van de waterral gehoord en de eerste net uit Afrika teruggekeerde rietzanger. In 2017 was dit samen met de kokmeeuw de meest voorkomende broedvogel in de Onlanden. Kieviten waren prachtig synchroon aan het vliegen met hun vlinderachtige vlucht. Ter afsluiting liet zich aan de Zanddijk de blauwborst nog goed zien en horen met op de achtergrond het gehoemp van de roerdomp. Al was het weer niet zo mooi, toch hebben we met zijn allen 'in onze achtertuin'kunnen genieten van de natuurrijke omgeving.' Wilma van de Kraat