Woonborg: duurzame invulling Boskamp-locatie

RODEN - Woonborg gaat voortvarend verder met invulling van de Secretaris Buitenveld-Boskamplocatie in Roden. Op de locatie bouwt de corporatie 28 zogenoemde 'nul op de meter-woningen'.

Van 2015 tot en met heden werken Woonborg en de gemeente Noordenveld samen aan een optimale stedenbouwkundige opzet voor de geplande woningbouw. Het totale plangebied is in eigendom bij de gemeente Noordenveld en Woonborg. Het plangebied wordt begrenst door de Secretaris Buiteveldlaan, De Boskamp. Meester Apothekerstraat en de achtertuinen van de woningen aan de wethouder Deodatusplantsoen. Op de Woonborg locatie stonden 17 verouderde ‘bejaardenwoningen'. Deze woningen zijn in 2010 al gesloopt. De bibliotheek de voormalige MAVO-school op het aansluitende naastgelegen gemeentelijk perceel zijn een paar jaar terug gesloopt. Inmiddels is de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure voor de geplande woningbouw succesvol doorlopen. Woonborg gaat 28 grondgebonden sociale huurwoningen realiseren. Het plan is ontworpen door/met architectenbureau  TTAB uit Winschoten. Christian van Wijhe van Woonborg is projectontwikkelaar. De komende weken wordt het plan verder uitgewerkt. Woonborg verwacht in de zomer van 2018 te starten met de bouw. De plannen lieten op zich wachten. In de recessie hebben heroverwegingen op investeringen bij Woonborg uiteraard vertragingen veroorzaakt. Daarnaast kost het integraal ontwikkelen van deze unieke locatie tijd. Uniek is zeker de plek nabij het centrum van Roden.

Nul op de meter

Woonborg realiseert 28 sociale grondgebonden en levensloopbestendige woningen. "De badkamer en een slaapkamer worden op de begane grond gesitueerd. Hierdoor kunnen onze huurders er lang blijven wonen", aldus Van Wijhe. "Qua duurzaamheid wordt hoog ingezet. Nul op de meter, geen gasaansluiting meer. De energie wordt volledig opgewekt door de zon. Elke woning wordt voorzien van ongeveer 20 zonnepanelen. Voor de verwarming van de woningen maken wordt aardwarmte gebruikt. Woonborg heeft inmiddels ruime ervaring in ‘Nul op de Meter’ concepten. Aan de Padkamp en Boskamp te Roden zijn 10 nieuwbouw ‘Nul op de Meter’ in aanbouw. In april 2017 zijn - in de omgeving van De Hop - 33 ‘Nul op de Meter’ renovatie woningen opgeleverd." Om het betaalbaar te houden, vraagt Woonborg een huurprijs onder de huurtoeslaggrenzen. Op uitnodiging van Wijkbelangenverenging Middenveld konden bewoners van de wijk tijdens een inloopmiddag de plannen bekijken. Wat de Boskamp-locatie betreft is Van Wijhe positie over de goede samenwerking met gemeente Noordenveld: "Prachtig resultaat, 'Nul op de meter’ is uniek, en dat op een unieke plek".