Jeroen Westendorp kandidaat-wethouder in Noordenveld

RODEN - De samenwerkende partijen CDA en ChristenUnie Noordenveld presenteren Jeroen Westendorp als hun gezamenlijke wethouderskandidaat.

In Noordenveld wordt gewerkt aan een brede coalitie van Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks, CDA en ChristenUnie om de ingezette koers de komende jaren voort te zetten en verder uit te bouwen. Er waren inmiddels drie kandidaten bekend (Henk Kosters en Kirsten Ipema van Gemeentebelangen en Alex Wekema namens PvdA/GroenLinks). Met de toevoeging van Jeroen Westendorp is het beoogd college rond. Volgende week wordt met alle fracties verder gesproken over een breed Raadsakkoord. Fractievoorzitter Gerard Willenborg van CDA Noordenveld : “We gaan vanuit een gezond vertrouwen de coalitievorming aan en willen met alle raadspartijen samenwerken aan een goed en gezond Noordenveld, voor nu en voor later”. De raadsfracties CDA en ChristenUnie werken al lang samen en leverden de laatste twee bestuursperiodes gezamenlijk een wethouder. “In de afgelopen 8 jaar hebben het CDA en de ChristenUnie mede vorm gegeven aan de lokale politiek vanuit de fractie en in het college. Deze verbinding willen we continueren en verdiepen”, stelt fractievoorzitter Menne Kamminga van de ChristenUnie Noordenveld. Westendorp (36) is blij met de voordracht als wethouderskandidaat. De afgelopen zes jaar was hij raadslid voor de ChristenUnie. Momenteel werkt hij nog als programmamanager bij de gemeente Groningen.