Minister Dekker opent vadervleugel in gevangenis Esserheem

VEENHUIZEN - Esserheem is de eerste gevangenis in Nederland met een vadervleugel. Op deze afdeling is plek voor maximaal twaalf gedetineerde vaders.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming kwam maandag 23 april naar Veenhuizen om, samen met gevangenisdirecteur Marie-Anne de Groot, de vadervleugel te openen. De ingebruikname van de vadervleugel is onderdeel van de gezinsbenadering, een project dat is opgezet in Esserheem en de penitentiaire inrichting (PI) Leeuwarden.

Gedetineerde vaders in beide gevangenissen worden in staat gesteld om ondanks de detentie toch hun vaderrol zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Op die manier moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat kinderen nadelige gevolgen ondervinden van het feit dat hun vader in de gevangenis zit. De kans is bovendien groter dat gedetineerden niet terugvallen in crimineel gedrag wanneer er sprake is van een goede band met het gezin.

Veel partijen

Gezinsbenadering is een project waarbij veel partijen zijn betrokken. Niet alleen de penitentiaire inrichtingen Veenhuizen en Leeuwarden, maar onder andere ook wijkteams (als spil in zorg- en hulpaanbod), gemeenten, reclassering, jeugdzorg en vrijwilligersorganisaties zoals Exodus, Humanitas en Gevangenenzorg.

Gedetineerde vaders die (nog) niet op de vadervleugel zitten kunnen, wanneer dit in het belang is van hun kind(eren), tijdens hun detentie eveneens gebruik maken van voorzieningen in het kader van de gezinsbenadering. Zo kunnen kinderen in een kindvriendelijk ingerichte gezinskamer op bezoek bij hun vader en is er een mogelijkheid dat vaders vanuit de eigen cel via skype hun kinderen voorlezen of helpen met huiswerk. Gedetineerden die dusdanig gemotiveerd zijn dat ze geplaatst worden op de vadervleugel kunnen ook deelnemen aan speciale trainingen en cursussen over thema’s als vaderschap en opvoeden.

Betere zorg

De gezinsbenadering in Esserheem sluit prima aan bij de aanbevelingen die de Kinderombudsman in november 2017 deed in het rapport ‘Zie je mij wel?’. Hierin staat dat kinderen met een ouder indetentie betere informatie, zorg en ondersteuning willen. In Nederland zijn er naar schatting 25.000 kinderen met een vader of moeder in de gevangenis.

Door de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de aanpak en de effecten van de gezinsbenadering in Esserheem en PI Leeuwarden. Voor de zomer neemt ook de gevangenis van Leeuwarden een vadervleugel in gebruik.