Herdenking Een in De Edenhof

Een - Ook dit jaar worden in Een op 4 mei de gevallenen herdacht. De herdenking is wisselend vanuit het dorpshuis en protestantse kerk De Edenhof aan de Hoofdstraat.

De organisatie berust bij de Vereniging voor Plaatselijk Belang en de beide kerken. Verder werken kinderen van de samenwerkingsschool De Schans mee en ook de Christelijke Muziekvereniging De Bazuin luistert de herdenking op.

De bijeenkomst begint om 19.15 uur in De Edenhof. Na een welkom voor alle aanwezigen namens de organisatoren wordt door kinderen voor elk slachtoffer in de periode 40-45 uit Een een kaars ontstoken. Namens het gemeentebestuur spreekt wethouder Jos Huizenga en het woord wordt ook gevoerd door Jan-Peter Kroes namens de beide kerken. Kinderen lezen zelfgemaakte gedichten en Tammo Oldenhuis bespeelt het orgel.

Om 19.50 uur wandelen de aanwezigen in stilte naar het monument op de begraafplaats aan de Vennootsweg. Daar speelt De Bazuin. Om 20.00 uur wordt de Last Post geblazen waarna het twee minuten stil is. Aansluitend speelt De Bazuin het volkslied. Daarna worden er bloemen gelegd. Na afloop is er gelegenheid voor een kop koffie in De Edenhof.