Jelly ontroerd door lintje

RODEN - Jelly van den Bosch is donderdag benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van den Bosch is al vanaf begin jaren zeventig een geziene vrijwilliger en professioneel kunstenaar in Noordenveld. Kort nadat zij in Roden is gaan wonen heeft zij zich aangesloten bij de Culturele Raad Roden. In die hoedanigheid is zij talloze malen gesprekspartner voor de gemeente (toen nog Roden) en de provincie geweest over onderwerpen met betrekking tot het cultuurbeleid. Haar inspanningen hebben mede geleid tot de oprichting van een teken- en schildergroep in Roden, maar ook in het realiseren van een expositieruimte. Eerst in het Koetshuis en nu in het Kunstencentrum K38.

De Culturele Raad deed ook dienst als adviesorgaan voor de gemeente op het gebied van cultuur en kunst. Zij heeft het initiatief genomen tot het instellen van de 1% regeling voor kunstopdrachten in de toenmalige gemeente Roden. Jelly van den Bosch is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Vereniging van Professionele Kunstenaars in Noordenveld (Verkuno). Zij heeft er onder andere voor gezorgd dat de World Press Photo tentoonstelling naar Roden werd gehaald. Namens Verkuno was zij medeorganisator van de stichting ‘Bekijk het maar’, de open atelierroute door Drenthe die landelijk veel bekijks heeft getrokken. Nadien is de stichting door vele andere organisaties benaderd met verzoeken om informatie over de wijze waarop de open atelierroute was georganiseerd.

Kunstencentrum

In 2011 is de Roonse voorzitter geworden van de Stichting Kunstencentrum K38. Met de opzegging van de huur van de expositieruimte in Het Koetshuis in Roden heeft zij het initiatief genomen tot het realiseren van een nieuwe expositieruimte in een leegstaande school aan de Kanaalstraat in Roden.

Mevrouw Van den Bosch heeft als één van de initiatiefnemers in de onderhandelingen met de gemeente Noordenveld financiële steun weten te krijgen voor Verkuno en de Culturele Kring Roden. Hierdoor beschikt de gemeente nu weer over een mooi kunstencentrum met galerie aan de Kanaalstraat in Roden. Mevrouw Van den Bosch nam in oktober 2017 afscheid als voorzitter van de Stichting Kunstencentrum K38.

Woon

Naast haar vele en jarenlange vrijwilligerswerk in het culturele leven in onze gemeente is ze actief in de plaatselijke huurdersvereniging Bomenbuurt in Roden.

Zij is lid geweest van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband ‘Huurders Belangen Organisatie in Roden’ en was en is voorzitter van de Algemene Huurdersvereniging ‘Woon’. Zij is al sinds 1984 tot op heden actief in het behartigen van de belangen van de huurders.