Schapenhouder Leo de Vos ‘wist al iets’

PEIZE - Leo de Vos is donderdag onderscheiden en mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Dit op grond van verdiensten in zijn hoofdfunctie, aangevuld met verschillende daaraan gerelateerde vrijwilligersactiviteiten. De heer De Vos is bijna 20 jaar geleden een melkschapenhouderij gestart. Uit de aanvraag blijkt dat hij een enorme bijdrage heeft geleverd aan de verdere professionalisering van de melkschapenhouderij in Nederland. De heer De Vos heeft het duurmelken bij schapen mogelijk gemaakt, een bijzondere prestatie.

Met veel inzet en toewijding heeft hij het mogelijk gemaakt dat een groot deel van zijn veestapel niet meer jaarlijks hoefde af te lammeren om toch de meeste melk per schaap per jaar te produceren van de lage landen, bij uitbreiding van Europa en daarmee wellicht ook wel van de wereld. Door zijn inbreng heeft de melkschapenhouderij het huidige niveau gehaald met ook nog een positieve internationale uitstraling. Hiervoor staat hij nationaal als internationaal hoog aangeschreven. Hij is altijd bereid om zijn kennis te delen met collega’s en met de Vereniging van Melkschapenhouders.

Eigen visie

De Vos wordt omschreven als iemand met plezier in het werk, focus, eigen visie en wil, coöperatief gedrag, een karakteristieke persoonlijkheid van het type ruwe bolster blanke pit, met oog voor mensen om hem heen, een familieman. Verder heeft hij als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Professionele Melkschapenhouders (NVPM) meegewerkt aan onder andere het verder professionaliseren van het houden van melkschapen door het delen van kennis, het opzetten van een netwerk binnen de en het organiseren van diverse studiebijeenkomsten, ook voor internationale groepen.

Ook als bestuurslid van LTO Nederland heeft hij de belangen van de leden en de sector behartigt en zich ingezet voor professionalisering melkschapenhouderij.