Jantje Doedens-Hagting (76): gebeld

NORG - Via de telefoon horen dat je benoemd bent tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat overkwam donderdag Jantje Doedens-Hagting.

Mevrouw Doedens is onderscheiden op grond van vier vrijwilligersactiviteiten, die zij allemaal al ruim 20 jaar ononderbroken doet. Het betreft vrijwilligerswerk bij Vrouwen van Nu (voorzitter, secretaris, lid reiscommissie), voor de Margarethakerk in Norg, voor muziekvereniging De Brinkzangers (meerdere activiteiten) en voor Tafeltje Dekje.

Voor de Brinkzangers maakt zij deel uit van de muziekcommissie en de kledingcommissie en is zij betrokken bij de organisatie van uitjes en acties. In de zomermaanden kunt u mevrouw Doedens aantreffen als rondleider in de Margarethakerk. Aan het eind van het seizoen organiseert zij altijd een etentje voor alle vrijwilligers van de Margarethakerk.

Mensen die mevrouw Doedens goed kennen omschrijven haar als sociaal, betrokken, enthousiast en actief.