Jacobus de Ridder nu Officier

RODEN - Jacobus (Ko) de Ridder uit Roden is donderdag verrast met een lintje. Hij is geen Lid, zelfs geen Ridder maar Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Jacobus (Ko) de Ridder uit Roden is donderdag verrast met een lintje. Hij is geen Lid, zelfs geen Ridder maar Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De Ridder is onderscheiden op grond van zijn beroepsmatige en daaraan gerelateerde activiteiten op het terrein van onderwijs, onderzoek en bestuur voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij was van 1982 tot 1990 als universitair docent, van 1990 tot 2008 universitair hoofddocent, in 2003 werd hij bijzonder hoogleraar Toezicht, in 2008 als gewoon hoogleraar Bestuurskunde en sinds zijn vervroegde uittreding in 2014 is hij verbonden aan de faculteit als honorair hoogleraar Comparative Public Management (Internationaal vergelijkende bestudering van het management van de publieke sector).

De Roner kan gekenmerkt worden als een wetenschapper bij uitstek, een pionier die vaak als een van de eersten het belang van een bepaalde thematiek zag en vervolgens daarover gezaghebbend publiceerde. Hij heeft een brede belangstelling hetgeen in zijn multidisciplinaire onderzoek tot uitdrukking komt door inzichten te gebruiken uit zowel de sociale wetenschappen als uit de rechtsgeleerdheid. Voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen is De Ridder van grote betekenis geweest bij de oprichting van de opleiding Juridische Bestuurswetenschappen begin jaren ‘80. De Ridder is mede vanwege zijn grote kennis en analytische benadering veel gevraagd voor onderzoekscommissies voor ministeries.

Betekenis

Het wetenschappelijk onderzoek van De Ridder heeft, behalve in de academische wereld, ook maatschappelijk gezien grote betekenis gehad. De rechtsgeleerde is bleef met zijn onderwijs- en onderzoekactiviteiten niet binnen de landsgrenzen: hij is werkzaam geweest als docent en onderzoeker Public Administration aan de Central Michigan University in Michigan USA en als docent bij de University of Ontario Law School.

Het onderwerp ‘Toezicht’ kan worden gezien als een rode draad die door de wetenschappelijke loopbaan van De Ridder loopt. Hij werd als eerste in Nederland benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht en is van 2011 tot 2016 onder meer voorzitter geweest van de vereniging VIDE, de beroepsvereniging van inspecteurs, toezichthouders en evaluatoren.