Nieuwe gymzaal voor Ronerborg en Esborg

Er komt een nieuwe gymzaal voor de Ronerborg en Esborg in Roden. De gymzaal aan het Nijlandspark wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs van leerlingen van de scholen van rsg de Borgen.

Er komt een nieuwe gymzaal voor de Ronerborg en Esborg in Roden. De gymzaal aan het Nijlandspark wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs van leerlingen van de scholen van rsg de Borgen.

De gymzaal voldoet niet meer aan de huidige eisen en moet daarom vervangen worden. Daarom is op het terrein van rsg de Borgen aan de Burchtlaan een nieuwe gymzaal gepland.

Inloopbijeenkomst

Tijdens een inloopavond van de gemeente en het bestuur van rsg de Borgen kunnen geïnteresseerden zich laten informeren over deze plannen. De inloopbijeenkomst is op woensdagavond 9 mei tussen 19.00 en 20.30 uur in de kantine van de Esborg aan de Burchtlaan 2 in Roden.

Vanaf 1 mei 2018 is er ook meer informatie op de website beschikbaar via een knop op de homepage, maar ook over het Integraal Huisvestingsplan gemeente Noordenveld 2018, het raadsvoorstel, waarin ingestemd wordt met het Integraal Huivestingsplan, en het Haalbaarheidsonderzoek van LindHorst huisvestingsadviseurs.


Suggesties voor de gymzaal zijn welkom, op de inloopavond of via een e-mail met uw suggesties naar R.Westerhoff@gemeentenoordenveld.nl.