‘Cirkel van Integratie is de oplossing”

RODEN - De Cirkel van Integratie biedt een structurele oplossing voor vluchtelingen die nu zonder status al jaren in ons land verblijven, onder voortdurende angst om uitgezet te worden.

”Dat zeggen Marian Stoppelenburg en Jan van Bon, in een voorstel dat ze onlangs naar staatssecretaris Harbers zonden. Wij spreken hen in hun woonkamer in Roden. Het is een eigenaardig interview: drie mensen in fauteuils en één in kleermakerszit op de grond. Maar zo zit Sayed nu eenmaal het lekkerst. Een tapijt is voldoende, net als vroeger in Afghanistan.

Voor het overige is de achttienjarige, sinds kort legale vluchteling in rap tempo aan het integreren. Hij doet een opleiding, vertelt hij. Hij bezorgt kranten en hoopt binnen afzienbare tijd zijn rijbewijs te halen. Onbevangen blik, en een behoorlijke Nederlandse woordenschat- al moet je soms wel je oren spitsen.

Sportschool

Het verhaal mag inmiddels bekend worden verondersteld. Marian Stoppelenburg en Jan van Bon ontmoetten Sayed een jaar geleden in de sportschool, trokken zich zijn lot aan en namen hem eind september 2017 in huis toen uitzetting voor hem dreigde. Na veel gedoe kreeg hij begin dit jaar toch een verblijfsvergunning. Eind goed al goed? “Nee, zo voelen wij het niet. Er zijn nog zovéél jongens zoals Sayed,” zegt Marian.

“Er zijn ook zoveel mensen zoals wij, die zich daarvoor inzetten. Helaas is dat illegaal. De uitzondering die voor Sayed gemaakt is, is bovendien geen structurele oplossing. Kijk ook eens hoeveel tijd en geld daarin gaat zitten.” Tijd van ambtenaren en juristen. Maar zeker ook van Jan en Marjan, en de vele mensen die hebben meegeholpen. “Als wij al die tijd in Sayed’s ontwikkeling hadden kunnen steken, dan was hij nu al veel verder geweest!” !” Sayed knikt bedachtzaam. Nederlands leren lukt sowieso slecht als je stijf staat van stress en onzekerheid, omdat je elk moment kan worden teruggestuurd.

Contact

Je hoort het vaker: integreren gaat het beste als je er meteen na aankomst stevig mee aan de slag gaat. Als je je onderdompelt in de Nederlandse samenleving. Maar hoe moet dat? Zoals Sayed die middag in de sportschool zei: “Ik ken geen Nederlanders – alleen functionarissen”. Contact met ‘gewone Nederlanders’ is wat vluchtelingen heel graag willen. Jan van Bon veert op: “In Canada heb je naast de opvang door de overheid ook private opvang: door instellingen zoals kerken, maar ook door particulieren. Dat laatste, de zogenaamde Group of Five, in aangepaste vorm, is ons voorstel voor Nederland.”

Een Nederlandse ‘Cirkel van Integratie’ stelt zich, met minimaal 5 personen, twee jaar lang garant voor opvang en begeleiding van één vluchteling of een gezin. In alle opzichten, ook financieel. Dit is het voorstel van Marian en Jan aan Den Haag. “Deze beoogde legalisering van particuliere opvang bespaart de overheid een hoop geld, maar de belangrijkste winst zit in de integratie die aantoonbaar beter verloopt.

Gemotiveerd

Een vluchteling die door particulieren wordt geholpen wil zo kort mogelijk afhankelijk blijven. Dat merken wij dagelijks aan Sayed. Hij is zeer gemotiveerd om zo snel mogelijk op eigen benen te staan.” Daar kan interviewer zich iets bij voorstellen. Een logé en een vis…

“Verreweg de meeste vluchtelingen zijn mensen zoals jij en ik,” zeggen Jan en Marian. “Zij willen in vrede leven, voor zichzelf kunnen zorgen, veilig zijn. Dat kan alleen als je ze een kans geeft te integreren. Ze zijn hier sowieso al. Uitzetten kan vaak niet. Ze blijven daardoor een onzichtbaar probleem, voor zichzelf en voor onze samenleving. De Cirkel is hiervoor een prima oplossing.” Meer informatie: www.connectingfriends.net