Zomerbridge van Rôner Sans

Roden - De Zomerbridge van Rôner Sans uit Roden was vorig jaar een groot succes. Reden genoeg om ook dit jaar Zomerbridge te organiseren.

De Zomerbridge van Rôner Sans uit Roden was vorig jaar een groot succes. Reden genoeg om ook dit jaar Zomerbridge te organiseren.


Wie in de vakantieperiode graag eens gezellig wil bridgen, wie het bridgen in een zaal met meer spelers eens wil proberen, wie in onze omgeving op vakantie is en toch even wil bridgen, voor al die mensen is Zomerbridge bedoeld.


Rôner Sans organiseert Zomerbridge elke woensdagmiddag van 9 mei tot en met 29 augustus Hotel Langewold te Roden. Aanmelden is van 13.00 tot 13.15 uur, waarna om 13.30 uur het spel begint. Wie lid is van de NBB en voor de eerste keer mee gaat doen, moet het bondsnummer meenemen.
Voor meer inlichtingen: Els en Adrie van Luijk, telefoon 050 – 2806010 of via email evanluijk@gmail.com.