Woudklank zingt in Roder muziekkoepel

Roden - Gemengd Koor Woudklank zingt donderdagavond 17 mei om 20.00 uur in de muziekkoepel op de Albertsbaan.

Gemengd Koor Woudklank zingt donderdagavond 17 mei om 20.00 uur in de muziekkoepel op de Albertsbaan.

Het koor houdt dan de jaarlijkse open koorrepetitie, die normaal gesproken op de donderdagavond (de repetitieavond) in de RK-kerk aan de Nieuweweg te Roden is.

Nu er zo’n prachtige muziekkoepel in ons dorp aanwezig is, ziet Woudklank haar kans schoon om op deze mooie plek van zich te laten horen. Het winkelend publiek is welkom te komen luisteren. Na afloop kan iedereen, die meegaan naar de kerk om koffie te drinken en het tweede deel van de
repetitie mee te maken èn mee te zingen. Bij slecht weer is het publiek welkom in de RK-kerk.