Scholen aan de slag met thema 'Erfgoed'

Roden - Na de meivakantie gaan vier basisscholen, De Parel en de Marke in Roden, De Schans in Een en De Verwondering in Roderesch van start met het project “Blijvend Goed”.

Na de meivakantie gaan vier basisscholen, De Parel en de Marke in Roden, De Schans in Een en De Verwondering in Roderesch van start met het project “Blijvend Goed”.

Voor de vakantie zijn er al twee groepen gestart in het voortgezet  onderwijs, de Ronerborg.  Erfgoed is een breed begrip en omvat zowel materiële (als kerken, oude gebouwen, pastories) als immateriële componenten (bv zoals recent het molenaarsschap in Noordenveld, natuurerfgoed als de Onlanden, dialecten etc.). Binnen het project is er vooral aandacht voor het materiele erfgoed dat veelvuldig aanwezig is binnen de gemeente.


In het kader van het jaarthema “Erfgoed” van de gemeente heeft het festival Wat'nKunst (stichting Kunstmomenten, Kunstencentrum K38 en de Culturele Kring Roden) twee creatieve projecten gestart ten behoeve van jeugd van basisscholen en jongeren uit het voortgezet onderwijs. “Blijvend Goed” wilde dit in de gemeente Noordenveld te organiseren, in  samenwerking met lokale kunstenaars.

“Blijvend goed”

De scholen hebben de uitnodiging om deel te nemen aan het project “Blijvend Goed” enthousiast opgepakt. Er is voor hen een lesbrief over erfgoed in de woonomgeving samengesteld, op basis daarvan kunnen leerlingen nadenken over wat de invloed is van erfgoed op hun directe
leefomgeving en zodoende kunnen ze mee denken wat en/of wel of niet behouden moet blijven.

Tevens kunnen ze een keuze maken op welk onderdeel van het erfgoed ze zich nader willen focussen (bijvoorbeeld een gebouw, kerk, oude boerderij). Daarbij ligt de nadruk op 'doen'. Daarbij worden ze geholpen door een gastdocent van de werkgroep  Wat'kunst.


De resultaten zijn voor de basisschool en het voortgezet onderwijs verschillend. De kinderen van de basisscholen maken met elkaar een groot tableau met een gestileerde afbeelding in kleur van het historische centrum van Roden, afmeting 150 x 300 cm, waarop in verschillende kleuren hun
verhalen, hun meningen zijn verwerkt. “Blijvend Goed” wordt door de studenten uit het voortgezet onderwijs o.a. uitgewerkt in een videoproject, waarin ze diverse interviews afnemen van o.a. hun opa’s en oma’s.

Plaatselijk

Daarnaast zullen zij op creatieve wijze het plaatselijke erfgoed vastleggen.
Er worden filmbeelden gemaakt en interviews afgenomen van  betrokkenen. Ook kan de gemeente benaderd worden en bevraagd worden over erfgoedbeleid in de gemeente Noordenveld. Uiteindelijk
moet dit leiden tot een documentaire waarin met name de mening van jongeren m.b.t. het onderwerp aandacht krijgt.

Tijdens het “Wat ’n Kunst” Festival zullen de resultaten tentoongesteld worden, daarnaast is er nog een expositie in K38 en in zorgcentra, waarna ze daarna nog aangeboden zullen worden aan het College van B&W tijdens het gemeentelijke informatiemoment rond het thema.