Bomenbuurt wil buurthuis Bomenburcht renoveren

RODEN - Buurtvereniging De Bomenbuurt wil buurthuis 'De Bomenburcht' renoveren.

Het buurthuis heeft een dorpshuisfunctie voor de Bomenbuurt in Roden. De buurtvereniging wil het gebouw graag opknappen, omdat verenigingen en instellingen geen gebruik meer kunnen maken van het gebouw op dit moment. Op verzoek van de gemeente heeft het bestuur van de buurtvereniging een offerte aangevraagd voor de meest noodzakelijke werkzaamheden.

Om het buurthuis weer toegankelijk te maken en in overeenstemming met het gemeentelijk beleid voor dorpshuizen en gebouwen met een dorpshuisfunctie wil het college 25.000 beschikbaar stellen

Symbolisch bedrag

De gemeente Noordenveld erkent het belang van dorpshuizen en voelt zich mede verantwoordelijk voor de instandhouding ervan. Voor zover nog niet is gebeurd wordt gestreefd naar verzelfstandiging/privatisering van dorpshuizen door de gebouwen voor een symbolisch bedrag over te dragen aan dorpshuisbesturen. De gemeente geeft geen exploitatiesubsidies voor instandhouding maar de kosten van groot- en renovatieonderhoud zijn voor rekening van de gemeente.

'De Bomenburcht' is ruim 30 jaren oud. Er vinden activiteiten plaats zoals biljarten, kaarten en sjoelen, ouderensoos, vergaderingen, vrijwilligersavonden, tentoonstellingen en nieuwjaarsborrels. Gebouw en functie zijn vergelijkbaar met die van multifunctioneel gebouw 'De Dobbe', dat een dorpshuisfunctie heeft voor een andere wijk van Roden.

Dak

Verenigingen en instellingen kunnen geen gebruik meer maken van De Bomenburcht, omdat het gebouw opgeknapt moet warden: Onder andere het dak, de gevel, de kozijnen en ventilatie moeten worden vervangen en ook de muren moeten warden aangepakt.

Alternatieven in de buurt zijn niet geschikt, zoals de naastgelegen school 'OBS De Tandem', het voormalige kleuterschoolgebouw 'Het Wilgenkatje', de gymzaal van Muziekvereniging Noordenveld of het gebouw van Het Rode Kruis.

De buurtvereniging heeft ongeveer 250 leden. De toekomst van de buurtvereniging ziet er goed uit: De laatste tijd zijn meer verschillende leeftijdsgroepen betroken bij het buurthuis en er zijn nieuwe activiteiten bijgekomen, bijvoorbeeld biljarten. Verder draagt de buurtvereniging met zelfwerkzaamheid bij aan de renovatie.