Inge Weima verder met ontwerp bewegwijzering Roden

RODEN - De werkgroep voor nieuwe bewegwijzering in Roden heeft Inge Bijma voorgedragen voor verdere uitwerking van de plannen.

In de tweede helft van 2017 kreeg de gemeente Noordenveld een verzoek van K38 of zij meegenomen konden worden in een lokale bewegwijzering in Roden. K38 vond haar instelling enigszins onvindbaar. De vraag viel samen met de ontwikkeling van de centrumvisie Roden en oak in dat verband was een wens geuit richting bewegwijzering cultuur en recreatie in het centrum.

Er is in eerste instantie een intern werkgroepje gevormd om na te denken over het ontwikkelen van een bewegwijzering. Dit werkgroepje is al snel verbreed naar een externe vertegenwoordiging en bestaat uit een vertegenwoordiging van Zakenkring Roden, K38, Culturele Kring Roden, de Cultuurcoach, de projectleider centrumontwikkeling en ambtenaar recreatie en ambtenaar cultuur. Deze werkgroep is gaan zoeken naar een tijdelijke oplossing voor de vraag.

Doordacht

Er is behoefte aan een doordachte bewegwijzering cultuur en recreatie in het centrum van Roden. Het is met het oog op de stand van zaken van de centrumontwikkeling in Roden echter nu nog niet zo ver dat er een eenduidige oplossing gevonden of gekozen kan worden. Wel is het een optie om te experimenteren met een bewegwijzering en via een pilot een tijdelijke, creatieve oplossing te zoeken en daar ervaring mee op te doen. Het betreft dan een periode van vijf jaar.

De werkgroep heeft voor de verdere gedachtenontwikkeling een opdracht uitgeschreven aan lokale kunstenaars en regionale jonge kunstenaars. Het ontwerp kan dan weer basis zijn voor de uitvoering van de tijdelijke bewegwijzering.

Herkenbaar

Vier kunstenaars zijn ingegaan op de opdracht. Uit die vier schetsen is een voordracht gekomen. De werkgroep draagt de schets van Inge Weima voor am verder uit te werken tot ontwerp, omdat haar ontwerp het meest tegemoet komt aan de criteria die gesteld werden. Die criteria zijn een opvallende, creatieve / kunstzinnige en tegelijkertijd eenvoudige, toegepaste vormgeving, herkenbaar als bewegwijzering voor voetgangers en fietsers, nieuwsgierig makend, tijdelijk van aard, duurzaamheid van maximaal vijf jaar, hufterproof en kan met eenvoudige middelen en bescheiden financien gerealiseerd worden.

Met name de eigentijdse vormgeving (op basis van de 'druppel' van google maps) die creativiteit en herkenbaarheid combineert, heeft de doorslag gegeven wat de werkgroep betreft. Streven is het definitieve ontwerp te presenteren in oktober