V&L en VOG samen verder als GSV Statera

RODEN - Gymnastiek- en turnverenigingen V&L en VOG gaan samen verder als GSV Statera .

Gymnastiek- en turnverenigingen V&L en VOG gaan samen verder als GSV Statera .

In Roden en Nieuw Roden zijn er al jaren twee gymnastiekverenigingen V&L en VOG. V&L is de oudste vereniging en bestaat nu 90 jaar. VOG is traditioneel de gymnastiekvereniging van Nieuw-Roden en is ongeveer 55 jaar oud, maar bedient nu ook heel Roden. Beide verenigingen willen gymnastiek in verschillende vormen en turnen aanbieden. Hierbij werd door beide verenigingen gestreefd naar gezelligheid en prestatie op een goed niveau.

Beide verenigingen werden de afgelopen jaren echter geconfronteerd met een aantal uitdagingen. Zo is het financieel lastig om de begrotingen rond te krijgen en is het moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden. Daarnaast is er veel concurrentie van andere sporten en wordt verwacht dat het aantal kinderen in Roden de komende tijd gaat dalen.

Toekomst

De besturen van V&L en VOG vonden daarom een fusie wenselijk. Hiermee willen ze de toekomst van gymnastiek in Roden en Nieuw Roden voor de lange termijn veilig stellen. Er ontstaat hiermee een vereniging van om en nabij de 300-350 leden. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om deze fusie tot stand te brengen. In de afgelopen weken is de fusie goedgekeurd door de leden van de beide verenigingen.

Vanaf het nieuwe seizoen zal er dan ook een nieuwe vereniging zijn met focus op gymnastiek en turnen: GSV Statera. De nieuwe naam is door de leden gekozen en betekent evenwicht. Evenwicht is van groot belang om goed te kunnen gymmen en turnen. "Maar we willen ook een evenwichtige vereniging zijn, waarbij aandacht is voor bewegen in verschillende vormen, sport & spel en turnen, ieder op hun eigen niveau. Met de selectie turngroep binnen Statera willen we turnen op niveau aanbieden, waarbij de turners en turnsters ook mee kunnen doen aan wedstrijden van de KNGU", aldus het bestuur.

Aanbod

GSV Statera biedt naast turnen en gymnastiek andere activiteiten aan, zoals Free Runnen, Street Dance, springgroepen, Keep Fit en Blijf Fit, maar ook Volleybal. De nieuwe vereniging wil ook zorgen voor meer binding met de leden door speciale activiteiten, zoals de jaarlijkse recreatieve wedstrijden en speciale gezellige activiteiten tijdens de lessen.

We denken dat we met GSV Statera in Roden en Nieuw-Roden de gym- en turnsport sterker kunnen maken. We gaan als gezonde vereniging de komende jaren in, waarmee ook gymmen en turnen een belangrijk onderdeel in het sportaanbod in Roden en Nieuw-Roden blijft. De komende weken kan iedereen gratis een aantal keer meedoen bij de lessen die nog worden aangeboden door VOG en V&L. Meer info op de websites, langskomen kan natuurlijk ook...