Nog geen zorg over wolf

RODEN - Herder Nico Buitenkamp uit Schipborg heeft onder meer twee kuddes schapen in Roden lopen. Vorig jaar is hij daar begonnen met een proefproject voor de begrazing.

Echt zorgen over de wolf in Drenthe heeft hij niet. Eén van de belangrijkste maatregelen tegen de wolf zijn rasters, zegt Nico. ‘Ik heb rasters van een meter hoog. Geadviseerd worden rasters van 1.40 meter.’ Hij heeft natuurlijk ook gehoord van de gebeurtenis in De Wilp waar schapen dood zijn gevonden. ‘Het kan zijn dat de wolf op zoek is naar een nieuw territorium, het kan ook een oefensessie van een jonge wolf geweest zijn. Ecologen zijn het er wel over eens dat als hij zich ergens heeft gevestigd de wolf zal overgaan op vangen van wild, zoals reeën en konijnen. De kans dat ze een schaap pakken is dan kleiner.’

‘Je hebt ook vossen die een lammetje kunnen pakken. Dat de wolf hier in Drenthe komt is een feit.’ Naast de afzetting met stroom weet ik ook al iemand die speciale honden traint om tussen de kudde te lopen als de herder er niet is. Wat nodig is, is dat alle ‘belangen’- partijen om de tafel gaan en met een zogenaamd integraal plan komen. Om zowel de wolf als ( landbouw-) dieren te kunnen beschermen.

Pilot

Zelf heeft Nico onder andere twee kuddes in Roden lopen. ‘Vorig jaar ben ik naar de gemeente geweest voor een gesprek over de mogelijkheid van begrazing. Toen zijn we een pilot gestart. De kuddes staan in vakken die worden aangegeven door rasters die onder stroom staan. Naar gelang de grote van het terrein en het aantal schapen schuift de kudde steeds een stuk op, net zolang tot alles begraasd is. De dieren staan in de maatlanden, slotlaan, achter het hockeyveld en Roderveld 4.’

Al vrij snel was duidelijk dat het een succes was en de kudde goed was ontvangen. ‘Het heeft natuurlijk ook voordelen. Ten eerste het groenbeheer, daarnaast vinden inwoners het vaak ook gezellig zo’n groep schapen met soms lammetjes in hun buurt. Ook heb ik uitleg gegeven aan kinderen van de school de Hoeksteen. Na het pilotjaar hebben we geëvalueerd en besloten de gemeente en ik door te gaan. Eerst voor twee jaar met daarna nog een verlenging voor twee jaar.”

Ecologisch

„Er zijn maximaal 220 schapen, verdeeld over twee groepen. Dit jaar willen we ook het gebied Maatlanden ecologisch beheren. Dit gaat in samenwerking met een ecologe. Om meer variatie in de flora te krijgen laten we eerst gedeeltes tot bloei komen en dan gaat de kudde daar in september afgrazen.’ De schapen nemen dan de zaden mee in de mest en vacht en zorgen daardoor voor natuurlijke zaadverspreiding over het hele gebied.

Ook de insecten hebben hierdoor in de zomer meer bloeiende planten tot hun beschikking, want deze krijgen het ook steeds moeilijker. Het idee voor het houden van schapen kwam voor Nico nadat hij een bordercollie had aangeschaft. ‘Dat was 12 jaar geleden met het idee om aan schapen drijven te doen. Ik heb eerst wedstrijden gelopen en ben opgeleid als vrijwillig herder bij een grote kudde. Er kwamen steeds meer dieren en in 2013 startte Nico zijn eigen bedrijf.