Zonnepark Langelo dichterbij

LANGELO - De energiecooperatie Noordseveld heeft het initiatief ontplooid een zonnepark te realiseren nabij de gasopslaglokatie te Langelo.

De NAM heeft daartoe grond ter beschikking gesteld. De NAM heeft de grenzen van de mijnbouwinrichting aangepast, opdat het zonnepark niet binnen de grenzen van de inrichting valt. Daarmee is de gemeente bevoegd gezag over het perceel en niet meer het ministerie van EZ.

Ten behoeve van de subsidieaanvraag is eerder al een tijdelijke vergunning aangevraagd en verleend. Het plan wordt voldoende ingepast in het landschap. Daartoe is een landschapsplan onderdeel van de aanvraag.

Voor de definitieve vergunning is de uitgebreide procedure Wabo van toepassing. Daartoe dient vooraf het ontwerpbesluit zes weken ter inzage te worden gelegd, opdat zienswijzen kunnen worden ingediend.

Er hoeft volgens B en W van Noordenveld geen milieueffectrapport te worden opgesteld vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.