Beter onderhoud bedrijventerrein Roden

Roden - Wethouders Henk Kosters en Alex Wekema hebben donderdag Alberts Hoveniersbedrijf aan de Dwazziewegen in Roden met een bezoek vereerd.

Wethouders Henk Kosters en Alex Wekema hebben donderdag Alberts Hoveniersbedrijf aan de Dwazziewegen in Roden met een bezoek vereerd.

Alberts Hoveniersbedrijf heeft via het Ondernemers Contact Noordenveld (OCN) drie afspraakbaners aan het werk om het onderhoudsniveau op het bedrijventerrein te verhogen. Het OCN en Alberts Hoveniersbedrijf concludeerden namelijk dat het onderhoudsniveau op het bedrijventerrein wel kan worden opgeschroefd.

De gemeente heeft een basisbeleid in onderhoudsniveau en deze wordt nu tijdelijk op het bedrijventerrein verhoogd. Er worden drie afspraakbaners (door)geplaatst richting het OCN om deze een kans te geven en zich verder in hun vakgebied op de arbeidsmarkt te ontwikkelen.

Afspraakbaan

We spreken over een afspraakbaan wanneer de werknemer is opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV en er sprake is van een arbeidsbeperking. De werknemer heeft meer ondersteuning nodig bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden.

“Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met het OCN, Alberts Hoveniersbedrijf en de gemeente. Dit sluit mooi aan bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en van de ondernemers voor het aanbieden van werk, zoals dat ook in onze Omgevingsvisie is verwoord”, aldus wethouder Henk Kosters.

Wethouder Alex Wekema vult aan: “Dit voorbeeld laat zien dat ondernemers aandacht hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat ze maatschappelijk betrokken zijn. Goed voorbeeld, doet goed volgen.“