Ontmoeting rond werk op Esborg

RODEN - Op De Esborg te Roden was onlangs een ontmoeting tussen ondernemers, overheid en het praktijkonderwijs.

Doel van praktijkonderwijs is om leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Natuurlijk spelen kansen op het krijgen van een baan daarbij een belangrijke rol. Door stages en branchegerichte cursussen worden leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op een toekomstige baan. Veel leerlingen stromen uit naar een (kans)baan ( in samenwerking met de gemeente) en een aantal gaat door naar een vervolgopleiding.

De Esborg organiseerde deze avond, in samenwerking met de Noordenveldse Uitdaging, voor (stage)bedrijven en de gemeente Noordenveld en gemeenten in het Westerkwartier. De avond was bedoeld om de stagebedrijven te bedanken voor de mogelijkheden die zij de leerlingen van De Esborg bieden. Daarnaast was er tijdens deze avond de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en een “kijkje in de keuken” van de praktijkschool te nemen…. Tevens werd er door de gemeente en school informatie gegeven over de mogelijkheden om leerlingen aan een baan te helpen en werd er gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking.

Peter Westra van Zorgplaza in Roden en Jose de Vries van De Vries XL uit Roden hebben verteld over hun ervaringen met leerlingen van de Esborg en de samenwerking met de Esborg. Beide bedrijven hebben inmiddels leerlingen in dienst. De avond werd geopend met een buffet, dat gemaakt was door leerlingen van de Esborg. Tenslotte werd er een rondleiding door de school gegeven en werd de avond, die door alle aanwezigen als zeer zinvol werd ervaren, rond 21.00 uur door afdelingsdirecteur van de Esborg Jaap Oosterloo afgesloten.