Subsidies voor gebiedsontwikkeling Veenhuizen

VEENHUIZEN - In het kader van Gebiedsontwikkeling Veenhuizen verleent de provincie Drenthe een financiële bijdrage aan twee projecten.

Het gaat om het project Koffielink Veenhuizen. Koffielink is een nieuwe sociale onderneming in Veenhuizen waar koffie wordt gebrand, bereid en verkocht door ex-gedetineerden. Onderdeel van het project is de begeleiding en het werk/leertraject voor deze doelgroep.

Ook de expositie ‘Studio Benevolence’ ontvangt een financiële bijdrage, voor de eindpresentatie van werk van studenten van de Design Academy. Hier zullen frisse ontwerp-en product-ideëen te zien zijn van aankomende top-ontwerpers die in de afgelopen maanden aan designprojecten hebben gewerkt in en over – voor het eerst – meerdere Koloniën van Weldadigheid, zowel Veenhuizen als Frederiksoord.

De reizende expositie gaat in op diverse aspecten van de Drentse Koloniën van Weldadigheid en is in Drenthe te zien van 30 juni tot 16 september. In oktober zal de expositie deel uitmaken van de Dutch Design Week.