Waterkaravaan start op emissieloos erf in Bunne

BUNNE - Melkveehouder Luuk Brands uit Bunne is bezig om zijn erf te renoveren. Om verontreinigingen van zijn erf naar het oppervlaktewater te voorkomen, neemt hij maatregelen.

Woensdagmorgen vertelde hij samen met adviseur Janke Kloosterman over de manier waarop hij gaat bijdragen aan schoon oppervlaktewater. Het is de start van een nieuw project ‘Schoon Erf, Schoon water (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer), mogelijk gemaakt door LTO Noord, Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Drenthe.

De boerderij in Bunne is de eerste halte van de Waterkaravaan, die op 18 juli een ronde door Drenthe maakt. In het Deltaplan werken LTO Noord, provincie Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vechtstromen en WDO Delta samen met akkerbouwers, tuinders en melkveehouders aan projecten ter verbetering van de waterkwaliteit.

Brands legde uit, dat hij niet wilde wachten met de bouw van nieuwe sleufsilo’s, die beter zijn voorbereid op vloeiwater uit het kuilvoer. De silo’s zijn omgeven door zandwallen, waardoor ze minder opvallen in het landschap. „Je weet dat dit er aan zit te komen”, verwees hij naar toekomstige milieu-eisen, „dus als je toch bezig bent, dan maar doorpakken”. Hij kreeg van bestuurder Carla Alma van Noorderzijlvest een bezem overhandigd.

Om ervaringen en resultaten te delen, bezoeken bestuurders, beleidsmedewerkers, agrariërs en DAW-coördinatoren met de landelijke Waterkaravaan-bus verschillende succesvolle projecten. In de bus of ter plaatse krijgen deelnemers uitleg over het doel van de verschillende maatregelen. Agrariërs vertellen over hun overwegingen om deel te nemen. (Foto’s Germ Geersing.)