Noordenveld zet fors in op ontwikkeling centrum Roden

RODEN - Burgemeester en wethouders van Noordenveld hebben het concept uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden 2018-2022 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma wordt na de zomer behandeld in de gemeenteraad.

Doel van de centrumontwikkeling is de positie van Roden als het centrum in de regio-driehoek Groningen-Assen-Drachten behouden en versterken. Binnen de centrumontwikkeling van Roden vormen de ontwikkelingen in het dorpshart een belangrijke prioriteit.

De centrumontwikkeling gaat echter niet alleen over het centrum. Het gaat óók over de positie van Roden als bovenregionaal centrum voor wonen, werken, winkelen, cultuur en recreatie. En dat maakt dat ook de brinkomgeving, de bedrijventerreinen en de entrees van het dorp zijn meegenomen in dit uitvoeringsprogramma.

Programma

Dit uitvoeringsprogramma vertaalt het Startdocument Centrumontwikkeling Roden naar prioriteiten en een daaruit volgende planning van concrete projecten en inspanningen. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de op- en aanmerkingen die betrokkenen hebben gemaakt. Het uitvoeringsprogramma vormt gedurende deze collegeperiode de leidraad voor de realisatie van onze doelen.

De totale kosten van het uitvoeringsprogramma bedragen ongeveer 14,5 miljoen euro. De gemeente streeft er naar een derde hiervan via cofinanciering vanuit andere overheden te organiseren. Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd om ruim € 8 miljoen beschikbaar te stellen.

Verbinden

Veel partners hebben ten aanzien van de centrumontwikkeling enthousiaste ideeën en zelfs grafische visualisaties ingebracht.

Wethouder Henk Kosters: ”Wij mogen ons als gemeente gelukkig prijzen met een actieve samenleving en stimuleren en omarmen deze inbreng. Het enthousiasme van inwoners, verenigingen en bedrijven in Roden vormt één van de basisvoorwaarden van een succesvolle centrumontwikkeling en dát willen we vasthouden!”

Andere dorpen

“Roden is nu als grootste kern het eerste aan de beurt”, zegt wethouder Kosters. “Maar we gaan ook beginnen met plannen voor Norg, Peize en Nieuw-Roden. Uiteraard weer in samenspraak met inwoners, bedrijven en belangenverenigingen.”