Geitenvereniging in de knel

ZUIDVELDE - Geitenfokvereniging Norg en Omstreken zou haar jaarlijkse geitenkeuring houden op zaterdag 4 augustus in Zuidvelde. Door het hete weer is echter besloten de keuring uit te stellen...

Volgend jaar bestaat de geitenvereniging 75 jaar. „We willen er alles aan doen om die 75 jaar vol te maken. Het wordt steeds moeilijker omdat de vergrijzing toeslaat en de regels strenger worden. Ze maken het de hobby-boeren steeds moeilijker”, aldus bestuurslid Jantina ter Brugge.

Henny van Dijk (ook meer dan 15 jaar secretaris van de vereniging geweest) heeft na jarenlange inzet om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van haar bestuursfunctie. Ze heeft veel voor de geitenliefhebbers gedaan en is dan ook benoemd tot erelid van de vereniging.

Toen Henny aangaf om te stoppen, kwam de vereniging met een probleem omdat er niemand was die haar functie kon overnemen. De 15-jarige Thomas Weites (zoon van Jantina) kon het niet aanzien dat de vereniging zou verdwijnen, mede omdat zijn overgrootvader nog mee heeft geholpen om deze op te richten.

Thomas heeft daarom besloten om de functie van secretaris over te nemen. Hij en zijn vriend Sander Bosma zijn de jongste leden van de vereniging. Thomas' overgrootvader Anne ter Brugge is vanaf het begin betrokken geweest bij de vereniging. Eerst als bokhouder en een jaar later als bestuurslid. "De vereniging is in 1944 opgericht in café Drent in Norg.

De eerste bok was niet vruchtbaar en voldeed dus niet. Dekgeld was in het begin 1,75 gulden. Er werd al snel een andere bok aangeschaft. De eerste keuring trok 46 dieren, waarvan drie in het stamboek kwamen. De geit (’sik’) stond ook bekend als arbeiders-melkkoe, veel kinderen zijn vroeger met geitenmelk grootgebracht.

Ereleden

In de jaren '80 waren er meer dan 60 leden. De vereniging heeft nu nog 14 leden met en 11 leden zonder geiten. Er zijn vier ereleden, van wie één overleden is", aldus Jantina. Wigger Kroon, voorzitter van de vereniging, is ook ere-lid. Geert Harms uit Langelo is penningmeester.

"Op de keuring komen niet alleen de leden, maar ook deelnemers uit Giethmen, Hemrik en Jubbega. Ieder jaar maken we er een gezellig dag van. Het is een kleine vereniging maar hij geeft ons een groot plezier", laat Jantina weten.

Locatie

„We hebben al heel wat jaren onze eigen locatie, die ieder jaar beschikbaar wordt gesteld door de familie Langebeeke uit Zuidvelde. Door onze adverteerders, donateurs en sponsoren kunnen we er een onvergetelijke dag van maken. Ook aan de kinderen wordt ieder jaar gedacht, ze kunnen in de Jeugdrubriek ̋ een van de aanwezige geiten of lammeren voorbrengen voor de jury en krijgen dan een aandenken

„De jaarvergaderingen zijn ook altijd heel gezellig, eerst het serieuze gedeelte, daarna sluiten we af met een verloting, Iedereen gaat naar huis met een prijs.” Een nieuwe datum voor de keuring is nog niet bekend.