Vleermuisspotters dwalen in schemering door Peize

PEIZE - Afgelopen zaterdagavond liepen er in de schemering kleine groepjes mensen gewapend met bat detectors door Peize. Er was namelijk een vleermuizenexcursie door een samenwerking met de plaatseIijke afdeling van het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) met de afdelingen uit Eelde-Paterrswolde en Vries georganiseerd. De deelnemers kwamen er in grote getale op af waaronder ook veel kinderen en jeugd.

De excursie werd begonnen in café Ensing waar iemand van de vleermuizenwerkgroep Drenthe een lezing verzorgde. Er komen in Nederland 12 soorten vleermuizen voor. Er is in Drenthe een soort die nieuw is omdat er nu wat oudere bossen zijn waar natuurlijke gaten om bomen komen waar de vleermuis van houdt. Er is een andere soort die erg in aantal achteruit gaat. Er is niet met zekerheid te zeggen waar dit door komt. De insecticiden worden door sommigen als schuldigen aangewezen. We waren benieuwd hoeveel soorten wij zouden kunnen waarnemen door vanaf de kerk een rondje te lopen. Al snel begonnen de detectors te piepen. Met het blote oog kon je goed een vleermuis zien. Als hij dan dichterbij kwam dan begon de detector harder te piepen.

We liepen door naar een plasje waar weer andere soorten waar te nemen waren zoals de meervleermuis en de watervleermuis. Er was een groepje dat maar liefst zes verschillende soorten heeft waargenomen. Een erg goede score.

Het IVN had een subsidie gekregen van de provincie Drenthe voor de aanschaf van deze detectors. Dit was de eerste excursie die we ermee hebben gedaan. Mocht het u ook leuk lijken om een keer mee te doen: stuur even een mailtje naar ivn.activiteiten.peize @gmail.com en dan stellen we u op de hoogte.