Tinco-lezing Gerhild van Rooij in Roden

RODEN - Cultuurpublicist en kunstkenner Gerhild van Rooij uit Aldtsjerk houdt dinsdag 18 september in Roden een bijzondere lezing.

Onderwerp is het gekostumeerde bal dat de Friese jonker Tinco Lycklama à Nijeholt in 1874 in zijn villa d’Escarras in Cannes hield en de kostbare handgemaakte kostuums die te zien zijn op het schilderij van dit bal: “Bal Travesti chez le Baron Lycklama, 1874” van Pierre Tetar van Elven. Tinco was de eerste Nederlandse oriëntalist en een kleurrijk persoon.

Tinco was wereldreiziger, onderzoeker, kunst- en erfgoedverzamelaar en bracht een collectie bijeen die zich kon meten met die van het Louvre en het Royal Albert museum. Deze vooraanstaande levenskunstenaar stichtte een eigen museum, speelde piano, componeerde en hield grote feesten.

Eerbetoon

Het schilderij verbeeldt Tinco en prominente gasten in fraaie handgemaakte kostuums, met op de achtergrond vitrines met tijdens zijn reizen naar de Oriënt tussen 1865 en 1868 verzamelde kunst en erfgoedvoorwerpen. Voordat Tinco definitief naar Cannes verhuisde is hij in 1868 teruggekeerd naar Beetsterzwaag. Hij stichtte daar in 1870-1872 een museum, dat hij later naar zijn villa in Cannes liet overbrengen.

Historisch Beetsterzwaag eert Tinco 150 jaar na zijn terugkeer met de tentoonstelling: ‘Tinco Lycklama: een Friese jonker in de Oriënt’. Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân A.A.M. Brok heeft 13 juni de officiële openingshandeling verricht van deze tentoonstelling die t/m 23 september is verlengd. Daar zijn van woensdag t/m zondag van 11 tot 17 uur in het oude grietenijhuis, Hoofdstraat 17, Beetsterzwaag 180 bruiklenen uit Musée de la Castre uit Cannes te zien, waaronder het schilderij Bal Travesti en de (gekostumeerde) portretten van Tinco die Gerhild van Rooij belicht.

Verbindingen

Historisch Beetsterzwaag organiseerde in samenwerking met Cultbee (Cultuur Beetsterzwaag) een aan Tinco en zijn tijd gewijde lezingenserie door prominente sprekers, waaronder die van Gerhild van Rooij, auteur van Tinco’s blijvende sporen in Wolvega. Fenny de Boer uit Roden ging na de lezing over het bal zo blij naar huis dat ze er nog eens met anderen heen wilde.

De lezing met vele achtergronden over kostuums, het ‘Oriëntalisme’ en verbindingen naar deze tijd, bleek eenmalig. Daarop besloot de Boer om de erudiete spreekster uit te nodigen om deze lezing vanuit 21ste eeuws gezichtspunt ook in Roden te houden. De westerse en oosterse kostuums en maskers op de schilderijen passen bij de 19de eeuw waarin de aristocratie zich kleedde en verkleedde in kostbare kostuums. De lezing is aan de Doornakker 10 in Roden, dinsdag 18 september van 20 tot 21 uur, inloop 19.30 uur. Opgave: 06-82490177 Fenny de Boer of gerhildvanrooij@gmail.com