Lezing bij historisch Norch: ‘Flint, zwerver uit de oertijd’

NORG - De Historische Vereniging Norch heeft voor donderdagavond 13 september Egbert Meijers uitgenodigd voor een presentatie over de flinten in Drenthe.

Hoe kwamen die zwervers-zwerfstenen/veldkeien oftewel flinten- in Drenthe terecht? Het Drentse landschap lag na de Saale-ijstijd bezaaid met zwerfkeien. Flinten heten ze in Drenthe. Sinds de bouw van de hunebedden hebben we van hun aanwezigheid geprofiteerd. Boerderijen en kerken kwamen op een degelijk fundament te staan.

Drie eeuwen geleden werden de flinten lucratieve handelswaar om in Friesland en Holland de dijken te versterken. Later klopte men ze tot gruis om als wegverharding te dienen. Miljoenen flinten verdwenen op die manier, tot de flint zijn economische betekenis verloor en lange tijd vogelvrij leek.

Erfgoed

Tijdens de ontginning van de Drentse heidevelden, honderd jaar geleden, werden ze achteloos terzijde gelegd. Tegenwoordig worden de flinten van Drenthe steeds meer als geologisch erfgoed beschouwd. Naast tal van nuttige toepassingen hebben we in Drenthe ook iets met flinten. We vertellen er sterke verhalen over. Ze hebben een symbolische waarde. We bouwen er onze monumenten van. Flinten zijn een geliefd materiaal in handen van kunstenaars.

Egbert Meijers benadert de flinten vanuit alle mogelijke invalshoeken. In een boeiende powerpoint-presentatie krijgt u inzicht in de historie van deze opvallende onopvallende iconen van de Saale-ijstijd.

De presentatie is in de Brinkhof te Norg en begint om 20.00 uur