Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe van start

REGIO - Het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe is vrijdag gestart met de eerste bijeenkomst van het jaarprogramma 2018-2019.

De bijeenkomst in het Provinciehuis in Assen had als titel ‘Gemeente en Inwoners vinden elkaar’. Onder de aanwezigen waren onder andere raadsleden, actief betrokken inwoners, vertegenwoordigers van (vrouwen)organisaties en ondernemers. Ook Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, en Claartje Brons van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties waren aanwezig.

Onderwerp van gesprek is onder andere: de Nieuwe Democratie. Dat staat bijvoorbeeld voor meer diversiteit in het openbaar bestuur en een andere betrokkenheid van inwoners. Drenthe is op dit vlak al in beweging; Het ministerie juicht deze ontwikkeling van harte toe. Het wil samen met provincies diversiteit bevorderen, onderzoeken waar belemmeringen zitten en stimuleren dat gemeenten en inwoners elkaar vinden. Op 16 november, op de dag van de lokale democratie worden plannen daarvoor gepresenteerd.