Vragen over Oosterveld Norg

Norg - Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 vragen college en raad


om duidelijkheid over het Oosterveld.

De verenigingen Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 hebben een
zienswijze en bezwaar ingediend tegen de ontwerpen  omgevingsvergunning en uitwerkingsplan Oosterveld in Norg.

Een reactie van het college is nog steeds niet ontvangen. Het college is echter al wel begonnen met een mogelijk verdere uitwerking. De nadruk ligt daarbij op verkopen in de hogere prijsklasse. Door de lopende procedure kan dat financiële risico’s betekenen voor gegadigden om te gaan bouwen.

In een brief van 4 oktober aan college en raad wijzen wij op een aantal argumenten waarom de verenigingen menen dat eerst de procedures afgehandeld moeten worden. Meer info: www.groennoordenveld.nl