Zangavond van baptisten

NIEUW-RODEN - Zondag 21 oktober houdt de Baptisten Gemeente Roden een zangavond met liederen uit de bundel van Johannes de Heer.

Er is doorgaans veel belangstelling voor deze diensten. Samen liederen zingen met een directe boodschap en een gemakkelijke melodie spreekt velen ook in deze tijd nog aan. Mensen die deze diensten meemaken ervaren een verbondenheid die boven kerkmuren uitstijgt.

Deze keer zal medewerking worden verleend door het gemengd koor Soli Deo Gloria uitGroningen. Paul Biester zal op het orgel de samenzang begeleiden. De bijeenkomst is in dorpshuis Nij-Roon aan de Roderweg 86 in Nieuw-Roden, aanvang 19.00. De toegang is gratis evenals de koffie of thee na afloop.