Wekelijkse inzameling GFT-afval voortgezet

RODEN - De extra inzameling van gft-afval in Noordenveld wordt volgende zomer voortgezet.

Deze zomer, vanaf juni tot en met half september, heeft de gemeente voor het eerst wekelijk het gft-afval opgehaald. Dit was een succes en dus gaan we het volgend jaar weer doen. Uit sorteerproeven bleek dat er nog veel gft-afval in de restafvalcontainer verdwijnt. Ook was er sprake van stankoverlast in de zomermaanden. Om dit te verminderen, besloot de gemeente om de gft-container in de zomermaanden wekelijks te legen. Nu is deze periode voorbij en gaan we weer over op de tweewekelijkse inzameling.

De proef heeft in elk geval minder klachten over stinkende containers opgeleverd. Ook is er (ondanks de droogte) 150.000 kilo meer gft-afval ingezameld dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemeene is dan ook heel tevreden over de wekelijkse inzameling van het gft-afval.

Tijdstippen

Het kan altijd beter, erkent de gemeente. Zo waren de extra chauffeurs die werden ingezet, niet goed bekend in het gebied waar we inzamelden. Ook zamelden we op andere tijdstippen in dan u gewend was. Dat leidde ertoe dat er soms containers bleven staan en pas in de reguliere ronde weer geleegd werden.

Meerdere inwoners vroegen of volgend jaar eerder dan begin juni kan worden gestart met het wekelijks inzamelen van gft-afval. Dat is echter nog niet mogelijk vanwege de vele feestdagen die in deze periode vallen en de logistieke problemen die dat oplevert.

In week 37 nam de gemeente Noordenveld een proef om te kijken wat inwoners in hun restafvalcontainers doen. Uit de sorteerproef bleek dat slechts 7% van het restafval bestond uit gft-afval, en dat was dan ook nog alleen keukenafval (geen tuinafval). Een jaar geleden was nog 32% van het restafval gft-afval. Die 32% bestond toen voor de helft uit keukenafval en de andere helft uit tuinafval. Uit deze proef valt in elk geval de conclusie te trekken dat er beduidend minder gft-afval in de restafvalcontainer wordt gegooid en dat de wekelijkse GFT-inzameling succesvol is.