Zorg over verkeersveiligheid in Een door wegwerk

EEN - In Een is met zorg gereageerd op wegwerkzaamheden in het dorp, met name op de rotonde. Door o.a. een wielerronde is een klus uitgesteld.

„De gemeente heeft klaarblijkelijk een fout gemaakt in het plannen van de wegwerkzaamheden in ons dorp, waardoor er een zeer onveilige situatie ontstaat. Ze zijn nu bijna twee weken aan het werk op de Norgerweg, maar dat gaat nog vier weken duren. Op zich geen probleem, maar nu gaat de gemeente ook nog de rotonde op de doorgaande weg (Eenerstraat) van Haulerwijk naar Norg afsluiten. Want dat is zo gepland. Daardoor zal al het verkeer dat in Een terechtkomt door of de Lindelaan of de Schoolstraat moeten”, laat Irene Doornbos weten.

„De Lindelaan is een smalle straat, zonder stoep en is normaal altijd een doodlopende weg door middel van een afsluiting met paaltjes. (Die paaltjes zijn overigens bij de start van de werkzaamheden laatst verwijderd, zonder dat de bewoners hiervan op de hoogte gesteld waren.) In de Lindelaan ligt de speeltuin van het dorp en kinderen lopen, fietsen en rijden op skelters richting speeltuin. De Schoolstraat is een smalle straat waar veel kinderen wonen en die daar normaal ook op straat spelen. Beide straten zijn totaal niet geschikt voor het verkeer dat er straks langs gaat komen. Dat zijn niet alleen auto's, want ook al het (zware) landbouwverkeer zal door een van deze smalle straten moeten.”

Door het dorp

Inwoners en ook Plaatselijk Belang trokken aan de bel bij de gemeente. Het antwoord komt erop neer dat deze situatie niet de bedoeling was, maar dat alles gewoon doorgaat. Er worden maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat het doorgaande verkeerd al ver buiten Een wordt omgeleid. „Maar we weten allemaal dat het bij de mensen die de route dagelijks rijden snel bekend zal zijn dat je gemakkelijk even door het dorp kunt rijden in plaats van kilometers om. Daarnaast worden er geen maatregelen aangekondigd over het landbouwverkeer dat je toch kunt verwachten in deze agrarische omgeving. Er is zelfs een landbouwmechanisatiebedrijf midden in het dorp”, klinkt het bezorgd.

„Er wordt ook niks gezegd over hoe er voor gezorgd zal worden dat de kinderen veilig buiten kunnen zijn, dat er niet te hard gereden wordt in straten waar niemand erop rekent, omdat er normaal weinig of geen verkeer is. Het lijkt me dat er van alles mogelijk is om ervoor te zorgen dat de situatie enigszins binnen de perken blijft, maar daarover wordt niks geschreven. Maar eerlijk gezegd begrijp ik vooral niet waarom ze niet gewoon een aantal weken later kunnen starten met het werk aan de rotonde” aldus mevrouw Doornbos.