Nieuwe vormgeving voor fusilladeplaats Westerbork

REGIO Het Verzetsgraf en de plek waar in de oorlogsjaren het crematorium van kamp Westerbork stond, zijn vanaf volgende week weer beter zichtbaar.

De markering van deze onbekende, maar belangwekkende plekken vindt plaats in het kader van het Jaar van Verzet. De onthulling is op zaterdag 27 oktober.

Afgelopen maanden is een aantal ingrepen gedaan in het gebied waar tijdens de oorlogsjaren het crematorium stond. Door middel van grondaanduidingen en een silhouet van cortenstaal, zal de plek waar het crematorium stond, worden gemarkeerd. Bovendien krijgt de bezoeker achtergrondinformatie en persoonlijke verhalen met betrekking tot het crematorium.

Namenwand

Ook bij het Verzetsgraf, gelegen achter het toenmalige crematorium, is aangepast. De plek waar in 1944 46 verzetsmensen, 2 represailleslachtoffers en 4 Joden werden gefusilleerd, zal met grondaanduidingen worden weergegeven. Aan het einde van de fusilladeplaats komt een namenwand van cortenstaal met de namen van de 52 vermoorde en gecremeerde mannen die in de buurt van het crematorium werden begraven.

Twee van de gefusilleerden kwamen uit de gemeente Norg. Miente Viersen en Derk ter Veld werden, samen met Adriaan Veen opgepakt na een deels mislukte wapendropping in Een-West. De SD pakte de mannen op en voerde ze naar het Scholtenshuis in Groningen, hoofdkwartier van SS en SD. Van hier zijn ze, ongetwijfeld naar martelingen, overgebracht naar Kamp Westerbork.

Faber

Aanleiding voor die verplaatsing was, dat de slachtoffers meteen konden worden gecremeerd. In het vuurpeloton zaten o.a. de beruchte broers Pieter en Klaas Carel Faber. De as van de slachtoffers werd bij het crematorium begraven, maar is na de oorlog met militair eerbetoon bijgezet in het monument op begraafplaats Esserveld in Groningen.

Ook komen daar de namen op van de 10 verzetsstrijders die op 20 september 1943 in Witten werden gefusilleerd en vervolgens in kamp Westerbork werden gecremeerd en begraven. Alsmede de namen van 5 mannen en 1 vrouw die op 3 oktober 1944 in Zwolle werden geëxecuteerd en (pas) in februari 1945 in de nabijheid van kamp Westerbork in het geheim werden begraven.

Nabestaanden

Het opnieuw vormgeven van het gebied rond het crematorium en het Verzetsgraf vond plaats in het kader van de verdere herinrichting van de historische plek van kamp Westerbork, en op verzoek van nabestaanden van gefusilleerde verzetsstrijders. Bij de onthulling zullen daarom ook familieleden aanwezig zijn.

Het programma voor 27 oktober is als volgt: vanaf 13.30 uur Ontvangst in de overkapping van de commandantswoning, waarna om 14.00 uur het Onthullingsprogramma begint. Om 14.45 uur is er een wandeling naar het Verzetsgraf & onthulling Na afloop is er informeel samenzijn in de overkapping. Iedereen is welkom de onthulling bij te wonen. Voor vervoer van en naar het kampterrein wordt een pendelbus ingezet.